Współpraca:


Nasi konsultanci i doradcy brali udział w następujących realizacjach:

Diagnoza stanu gospodarki odpadami w gminach powiatu suwalskiego (9 gmin wiejskich)

Program techniczno-organizacyjny przedsięwzięć racjonalizujących system gospodarki odpadami w gminach powiatu suwalskiego

Analiza ekonomiczno-finansowa wyboru optymalnych rozwiązań i wdrożenia programu gospodarki odpadami w gminach powiatu suwalskiego

Program gospodarki odpadami dla gminy Grajewo

Program gospodarki odpadami dla powiatu bielskiego (6 gmin wiejskich, 2 gminy miejskie)

Diagnoza stanu gospodarki odpadami na terenie działania Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy (6 gmin wiejskich, 4 gminy miejsko-wiejskie, 1 gmina miejska)

Program selektywnej zbiórki odpadów stałych na terenie miast i gmin Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy (6 gmin wiejskich, 4 gminy miejsko-wiejskie, 1 gmina miejska)

Program gospodarki odpadami dla gminy Liniewo

Program gospodarki odpadami dla powiatu siemiatyckiego (7 gmin wiejskich, 1 gmina miejsko-wiejska, 1 gmina miejska)

Kompleksowy program zagospodarowania stałych odpadów komunalnych dla miast i gmin powiatu augustowskiego (5 gmin wiejskich, 1 miejsko-wiejska, 1 miejska)

Program gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej dla powiatu sejneńskiego (4 gminy wiejskie, 1 gmina miejska)

Program ochrony przyrody dla powiatu sejneńskiego

Program ochrony powietrza dla powiatu sejneńskiego

Program gospodarki odpadami dla Gminy Jeziora Wielkie

Program gospodarki odpadami dla Gminy Stare Juchy

Program gospodarki odpadami dla Gminy Zblewo

Program gospodarki odpadami dla Gminy Gizałki

Program gospodarki odpadami dla Gminy Czermin

Program gospodarki odpadami dla Gminy Bralin

Program gospodarki odpadami dla Porozumienia Gmin: Choszczno, Pełczyce, Bierzwnik

Program ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Łomża

Program ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Śniadowo

Program ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Tarnogród

Program ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Rachanie

Program gospodarki odpadami dla Miasta Pruszcz Gdański

Program gospodarki odpadami dla Gminy Cedry Wielkie

Program gospodarki odpadami dla Gminy Suchy Dąb

Program gospodarki odpadami dla Gminy Pszczółki

Program gospodarki odpadami dla Gminy Trąbki Wielkie

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Dębica

Program ekorozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy (25 gmin - w tym: 15 gmin wiejskich, 9 gmin miejsko-wiejskich, 1 gmina miejska).

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Fabianki

Opinia dotycząca ofert złożonych w I etapie przetargu na "Projekt i budowę 'pod klucz' międzygminnego zakładu kompleksowego przerobu odpadów komunalnych - stacja segregacji odpadów w Sękitach gmina Bisztynek"

Ocena oddziaływania na środowisko zrekultywowanego składowiska odpadów w Knyszynie

Przegląd ekologiczny międzygminnego składowiska odpadów w Janowie (gmina Janów)

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów dla gminy Korycin

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów dla miasta i gminy Suchowola

Instrukcja eksploatacji międzygminnego składowiska odpadów w m. Poświętne (miasto i gmina Suchowola)

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów dla gminy Kowale Oleckie

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów dla gminy Kulesze Kościelne

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów dla gminy Narewka

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów dla miasta i gminy Ciechanowiec

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów dla gminy Stare Juchy

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów dla gminy Grabowo

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów dla miasta i gminy Knyszyn

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów dla miasta i gminy Biała Rawska

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów dla gminy Kuźnica

Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów dla gminy Narewka

Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Wysokomazowieckiego

Plan gospodarki odpadami dla Miasta Wysokie Mazowieckie

Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Ciechanowiec

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Wysokie Mazowieckie

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Czyżew - Osada

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Kobylin Borzymy

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Klukowo

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Kulesze Kościelne

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Nowe Piekuty

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Sokoły

Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Białostockiego

Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Choroszcz

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Dobrzyniewo Duże

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Gródek

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Juchnowiec Kościelny

Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Łapy

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Michałowo

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Poświętne

Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Suraż

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Turośń Kościelna

Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Tykocin

Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin "Czyste Środowisko" (3 miasta i gminy: Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka)

Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Zabłudów

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Zawady

Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów dla gminy Kulesze Kościelne

Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów dla miasta i gminy Ciechanowiec

Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów dla gminy Kuźnica

Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów dla gminy Stare Juchy

Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów dla gminy Czyżew-Osada

Instrukcja eksploatacji międzygminnego składowiska odpadów w Wincentowie (miasto i gmina Krasnystaw)

Program gospodarki ściekowej dla gminy Michałowo

Program ochrony środowiska dla powiatu krasnostawskiego

Plan gospodarki odpadami dla powiatu krasnostawskiego

Plan gospodarki odpadami dla powiatu kętrzyńskiego

Plan gospodarki odpadami dla powiatu koszalińskiego grodzkiego i ziemskiego

Plan gospodarki odpadami dla gminy Karlino

Program ochrony środowiska dla gminy Karlino

Program ochrony środowiska dla gminy Śniadowo

Program ochrony środowiska dla powiatu śremskiego

Plan gospodarki odpadami dla powiatu śremskiego