Opracowania projektowe:


Określenie technicznego sposobu zamknięcia gminnego składowiska odpadów wraz z harmonogramem i kosztorysem robót dla składowiska w m. Mściwuje - projekt rekultywacji

Określenie technicznego sposobu zamknięcia gminnego składowiska odpadów wraz z harmonogramem i kosztorysem robót dla składowiska w m. Bieżuń - projekt rekultywacji

Wykonanie mapy geodezyjnej sytuacyjno - wysokościowej

Określenie technicznego sposobu zamknięcia gminnego składowiska odpadów wraz z harmonogramem i kosztorysem robót dla składowiska w m. Golanki - projekt rekultywacji

Określenie technicznego sposobu zamknięcia gminnego składowiska odpadów wraz z harmonogramem i kosztorysem robót dla składowiska w m. Lutocin - projekt rekultywacji

Określenie technicznego sposobu zamknięcia gminnego składowiska odpadów w Rogowie (gmina Bulkowo) wraz z harmonogramem i kosztorysem robót - projekt rekultywacji

Określenie technicznego sposobu zamknięcia gminnego składowiska odpadów w m. Żabiniec (gmina Klukowo) wraz z harmonogramem i kosztorysem robót - projekt rekultywacji


Firma HYDROS Jacek Sawicki współtworzyła projekty pod kierownictwem uprawnionych projektantów:


Projekt instalacji c.o. i kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pułtuskiej 12 i 14 w Warszawie - inwestycja wykonana

Projekt instalacji c.o., kotłowni, klimatyzacji, deszczówki podciśnieniowej i wod.-kan. w budynku IPN w Białymstoku wraz z nadzorem autorskim - inwestycja wykonana

Projekt instalacji deszczowej przy Auli Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej

Projekt wykonawczy i kosztorys instalacji sanitarnych zewnętrznych na terenie zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego w Kajetanach gm. Nadarzyn

Projekt wykonawczy instalacji c.t. w przebudowywanych pomieszczeniach kuchni i stołówki internatu Z.S.M. w Białymstoku ul. Podleśna - inwestycja wykonana

Projekt wykonawczy instalacji gazowej w kotłowni na ul. 27 lipca 26 w Białymstoku - inwestycja wykonana

Projekt budowlany kotłowni gazowych, instalacji gazowych. Instalacji c.t. na potrzeby Brwinowskiego Centrum Kultury ul. Gródziskiej 18 w Brwinowie

Projekt budowlany instalacji gazowej wewnętrznej w Zespole Zabudowy Szeregowej na ul. Dworskiej w Białymstoku - inwestycja wykonana

Projekt budowlano - wykonawczy instalacji c.o. i c.t. w przebudowywanym Budynku Pływalni OSIR ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz instalacji gazowych w zespole zabudowy szeregowej i bliźniaczej "VILLE DWORSKA" w Białymstoku ul. Dworska - II etap - inwestycja wykonana

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych w rozbudowanym budynku gminnego ośrodka kultury w Turośli

Projekt wykonawczy instalacji wod. - kan. wewnętrznych w remontowanym budynku na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo - inwestycja wykonana

Projekt budowlany instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w zespole budynków w Solniczkach - inwestycja wykonana

Projekt wykonawczy ogrzewania podłogowego na potrzeby sali gimnastycznej w Wiśniewie

Projekt budowlany zamienny instalacji gazowych przy ul. Dworskiej w Białymstoku budynki Alfa, Beta, Gamma, Delta, Sigma, Omega - inwestycja wykonana

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej Gm. Szepietowo

Projekt wykonawczy wraz z przedmiarami i kosztorysem instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 1, 2, 7 w kompleksie 327 jednostki wojskowej 1248 w Bartoszycach

Projekt wykonawczy z przedmiarami i kosztorysem wentylacji mechanicznej w budynku nr 4, 7 w kompleksie 2039 jednostki wojskowej w Lidzbarku Warmińskim

Projekt instalacji sanitarnych z przedmiarami i kosztorysem w budynku nr 7 w kompleksie 251 WKU Olsztyn, Al. Warszawska 96

Projekt wentylacji z przedmiarami i kosztorysem w budynku nr 35 kompleksu 666 Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku

Projekt wentylacji z przedmiarami i kosztorysem w budynku nr 10 kompleksu 521 Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zambrowie

Projekt instalacji wewnętrznej i zewnętrznej wod. - kan. z wyprowadzeniem do studzienki przyłączeniowej S1-1, oraz studzienki wodomierzowej SWZ

Projekt instalacji c.o. i kotłowni gazowej (ogrzewanie podłogowe, grzejniki kanałowe, grzejniki, ogrzewanie podjazdu) w m. Józefów

Projekt wykonawczy kotłowni gazowej w budynku "Willa Cztery Żywioły" z garażem podziemnym ul. Świętopełka 7 w Juracie

Projekt budowlany centralnego ogrzewania c.o., c.t. kotłowni olejowej wspomaganej układem solarnym w projektowanej krytej pływalni w Przysusze

Projekt instalacji sanitarnych - w rozbudowie budynku gminnego ośrodka kultury w Turośli

Projekt budowlany i wykonawczy kotłowni gazowej w ZSZ w Mrągowie ul. Mrągowiusza 65

Projekt ogrzewania magazynu namiotowego dla firmy BENMAR poprzez nagrzewnicę powietrza olejową - inwestycja wykonana

Projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wraz z kosztorysami instalacji sanitarnych wod. - kan., c.o., wentylacji mechanicznej kotłowni w budynku OSP oraz Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach

Projekt wykonawczo ? budowlany, instalacji sanitarnych wod. - kan., c.o., klimatyzacji, wentylacji, kotłowni oraz zagospodarowania terenu w Zespole Stacji Paliw w Markowszczyźnie gm. Turośń Kościelna

Projekt wykonawczy, instalacji sanitarnych wod. - kan., c.o., kotłowni oraz instalacji gazowej w budynku AW Narzędzia ul. Sławińskiego Witolda 6