Dokumenty i opracowania planistyczne:


Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Narewka

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Sztabin

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Mały Płock

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Bakałarzewo

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Zambrów

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Szczebrzeszyn

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie gminy Łomża wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choroszcz na lata 2007 - 2032

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choroszcz z określeniem ilości i rodzaju oraz miejsca ich wykorzystywania, a także oceny stanu i możliwości bezpiecznego ich użytkowania.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Kozienice wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kozienice na lata 2007 - 2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zamość

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bakałarzewo za okres od 23 września 2004r. do 30 grudnia 2006r.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Siemiatycze wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Program usuwania wyrobów zawierających azbest Miasta Siemiatycze na lata 2007 - 2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stary Zamość

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Horodło z określeniem ilości i rodzaju oraz miejsca ich wykorzystywania, a także ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest z podziałem na:

- osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami,

- obiekty Gminy Horodło - obiekty i urządzenia budowlane Gminy, spółek komunalnych, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,

- pozostali właściciele, zarządcy lub użytkownicy.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Horodło na lata 2007 - 2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Susiec

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu hrubieszowskiego

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Krynki na lata 2008 - 2032